REGULAMIN FORUM

Regulamin forum
darek
Posty: 0
Rejestracja: 19 lip 2016, 18:04

REGULAMIN FORUM

Post autor: darek » 14 lis 2016, 18:59

REGULAMIN FORUM

Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Forum internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://shihtzu.com.pl/forum/. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Uczestników Forum, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia , administrowania i moderowania.

Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

I. UżYTKOWNICY

1. Uczestnikiem Forum o shih tzu, zwanym dalej Forum, staje się każda osoba z chwilą umieszczenia pierwszej wypowiedzi na Forum.

2. Jeżeli nowy uczestnik forum od pierwszych swoich postów wykazuje, że nie przeczytał regulaminu, przeczytał go niedokładnie lub bez zrozumienia, bądź zrozumiał a mimo to nie stosuje się do niego, będzie miał natychmiast (bez ostrzeżenia) zablokowaną możliwość pisania na forum.

3. Zabrania się obrażania w wypowiedziach użytkowników forum, poprzez pomawianie, poniżanie, szyderstwa i okazywanie pogardy.

4. Zabrania się prowokowania, trollowania i wywoływania prywatnych "wojen" na forum.

II. TREśĆ FORUM/POSTY

1. Przede wszystkim zabrania się jakiegokolwiek wpływania na posty innych uczestników. Czy to drogą otwartą czy PW , takie działania powinny być zgłoszone od razu moderatorowi działu. Nie ma możliwości proszenia Administracji o usuwanie postów (które nie łamią regulaminu). (wyjątek stanowi galeria)Tak więc jeśli coś piszesz a masz żałować przemyśl dwa razy.
Nie usuwamy treści które robią sie "niewygodne" dla innych.

2.Każdy z uczestników ma prawo do udzielania odpowiedzi w istniejących tematach, o ile są one otwarte i dla niego dostępne.

3. Zarejestrowany uczestnik może zwrócić się do Administratora o przyznanie mu prawa do wypowiadania się w działach Forum, do których dostęp został przez Administratora ograniczony.

Użytkownik ma obowiązek :
- zabrania się nadużywać caps locka i znaków interpunkcyjnych.
-przedstawić się w dziale "my i nasze psy" w ciągu 3 dni od założenia konta na forum,
-sprawdzić, czy tematyka publikowanego wątku nie pokrywa się z tematyką któregoś z już istniejących i otwartych wątków,
-treść wątku dostosować do tematyki działu Forum,
-Zabrania się pisania postów nie wnoszących nic do tematu(takie posty będę kasowane). Wyjątek stanowi galeria.
-cytować wyłącznie te fragmenty wypowiedzi rozmówcy, na które bezpośrednio udziela się odpowiedzi. Należy wycinać cytaty, do których nie odnosi się wypowiedź. Jeśli cytujemy zdjęcie, umieszczamy tylko link do niego.
-stosować się do zasad polskiej pisowni i interpunkcji - można się z nimi zapoznać tutaj - http://www.so.pwn.pl
-zapoznać się z Netykietą i stosować się do niej w zakresie, w którym odnosi się ona do forum dyskusyjnego w kwestiach nie regulowanych przez niniejszy regulamin - tekst Netykiety tutaj - http://www.taat.pl/netykieta
-Zabrania się podszywania pod innych zarejestrowanych uczestników Forum.
-Używanie na Forum więcej niż jednego loginu, tzw. nicka, przez jednego uczestnika jest zabronione. Używanie przez niezarejestrowanych uczestników pseudonimów wykorzystywanych przez uczestników zarejestrowanych jest zabronione i karane banem .
-Edytować posty, a nie pisać jeden pod drugim, w krótkim odstępie czasu.

III KOMPETENCJE MODERATORÓW

1.Moderatorzy nadzorują dyskusje prowadzone na Forum, ich zgodność z przyjętymi zasadami, strzegą praw i obowiązków.

2.Decyzje moderatora nie mogą być przedmiotem publicznych dyskusji. Moderator nie musi się tłumaczyć z powodów powziętych decyzji, na życzenie użytkownika podaje jedynie stosowny paragraf regulaminu.

3. Usunięcie przez moderatorów wpisu niezarejestrowanego uczestnika nie wymaga żadnych uzasadnień.

4.Moderator rozwiązuje problemy użytkowników udzielając im niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Forum.

5.W razie konieczności moderator przenosi tematy do właściwych działów, zamyka je w razie braku zainteresowania lub w razie złamania regulaminu przez autora wątku.

6.Moderator zwraca użytkownikom uwagę w niezbędnych przypadkach i wskazuje właściwe rozwiązania. W przypadku stwierdzenia naruszeń regulaminu Moderator upomina użytkownika. Jeśli upomnienie nie przynosi efektów, Moderator stosuje ostrzeżenie, blokadę wypowiedzi, usuwa wypowiedź, przenosi ją , lub stosuje sankcję przewidzianą regulaminem. Moderatorzy mogą stosować powyższe środki łącznie.

7.Moderator dba o poprawność językową wypowiedzi na Forum. W przypadku ewidentnych i rażących błędów językowych moderator może dokonać korekty wypowiedzi nie zmieniając jej sensu ani stylu. W przypadku powtarzającej się niedbałości językowej przez uczestnika, moderator może udzielić mu publicznego upomnienia.

IV KOMPETENCJE ADMINISTRATORÓW

1.Administrator Forum zobowiązuje się do nieprzekazywania innym podmiotom danych cyfrowych dotyczących uczestników, z wyjątkiem przypadków poważnego podejrzenia o złamanie prawa przez uczestnika, w szczególności zniesławienia, zniewagi, znieważenia grupy lub osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego), naruszenia prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.) oraz dóbr osobistych.

2.Administrator powołuje i odwołuje moderatorów, dodaje, usuwa i łączy działy Forum.

3.Administrator usuwa wszelkie okresowe ograniczenia dostępu do Forum określone niniejszym regulaminem, po upływie określonego terminu, wyłącznie na wniosek zainteresowanego uczestnika, jeżeli moderatorzy nie dopełnili tego w przewidzianym czasie.
4. Administrator usuwa nieaktywnych przez długi okres użytkowników.

Administratorzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu .
Przeczytajcie i prosimy o ewentualne sugestie.

Odpowiedz